سيرفرات في بي اس

Select your Virtual Private Server

Our high specification Virtual Private Servers give you increased control, great for websites that are growing and need a reliable infrastruture to run

VPS-1
VPS-2
VPS-3
VPS-4
VPS-5
VPS-6

CPU

RAM

SSD

BW

Plan

Starting at
Build VPS Now

Looking for a custom built solution?

Our pre-built virtual private servers are a great option if you are looking to upgrade from a shared platform and want an improved array of resources.

However, if you would prefer to build a custom server to your exact specification, please contact us today and our server specialists can provide a quote for the exact build you want.

Windows

Linux

CentOS

Ubuntu

Debian

Fedora

Choice of Control Panels

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien. Phasellus ultrices gravida massa luctus ornare. Suspendisse elit, eu imperdiet neque.

$0.00

License Included as Standard

$2.49

Monthly Additional Cost per License

$3.99

Monthly Additional Cost per License

Advantages of a Virtual Private Server

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien. Phasellus ultrices gravida massa luctus ornare. Suspendisse blandit quam elit, eu imperdiet neque semper et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien.

Enhanced Server Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien. Phasellus gravida massa luctus ornare. Suspendisse blandit quam elit, eu imperdiet.

Instantly Scalable Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien. Phasellus gravida massa luctus ornare. Suspendisse blandit quam elit, eu imperdiet.

A Reliable Hosting Infrastructure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien. Phasellus ultrices gravida massa luctus ornare. Suspendisse blandit quam elit, eu imperdiet neque semper et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien.

Our Own Data Center

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien.

Read More

24/7 Technician Availability

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien.

Read More

24/7 In-house Support Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien.

Read More

How do our current customers rate us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in lobortis nisl, vitae iaculis sapien. Phasellus ultrices gravida massa luctus ornare. Suspendisse elit, eu imperdiet neque.

Average User Rating

4.0 / 5

Frequently Asked Questions

To help you make an informed decision, we've compiled a list of our most frequently asked questions relating to the products and services listed on this page.

If you can't find the answer to your question or if you would like more information about it, please feel free to contact us at any time and we'll be happy to help you.

Submit Your Questions
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Powered by WHMCompleteSolution